<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=44935&amp;fmt=gif">

Hur ditt team förblir produktivt oavsett var de befinner sig

Gratis e-bok med resurser och experttips från företag i Sverige, Norge, Danmark och USA på hur du kommer igång med distansarbetet.

Samarbete i den digitala eran innebär att team kan sitta och jobba var som helst.

Med hjälp av snabbt internet och kraftfulla molnbaserade appar för företag kan du hålla dig i synk med dina kollegor och samtidigt vara 100 % platsoberoende.

Den här omfattande guiden kan hjälpa dig att skapa produktiva och nöjda team med folk som arbetar på distans.

I den här e-boken:

Ladda ner e-boken (PDF)

  • Slår vi hål på vanliga myter om teamsamarbete och distansarbete
  • Belyser vi goda rutiner för kommunikation vid distansarbete
  • Ger vi idéer om hur man kan balansera relationer mellan teammedlemmar som jobbar på plats och som distansarbetar
  • Ger vi rekommendationer om specifik programvara och digitala verktyg som underlättar samarbete
  • Ger vi råd om hur man hittar flexibla, platsoberoende jobb och tips för de chefer som ska anställa distanspersonal
  • Utforskar vi den företagskultur som skapas runt distansarbete
  • Ger vi några grundläggande riktlinjer för cybersäkerhet för när kollegor inte sitter på kontoret

På Trello är vi förresten inte ensamma om att kunna ge handlingsbara råd . Våra vänner i Sverige, Norge, Danmark och USA som AutomatticAtlassianBufferappear.in, Detectify, Fuze, Evernote, Invisionoch UNICEF  inkluderade deras bästa tips också:

Oavsett om ditt team är redo för att bli helt platsoberoende eller inte så är det dags att börja tänka på distansarbete för att sluta gapet mellan vad ditt företag kan erbjuda i fråga om flexibla arbetstillfällen och vad dagens digitala generation eftersöker.

Så vad väntar du på? Hämta guiden för att komma igång! ⬇ Den är trots allt gratis.

Ladda ner e-boken (PDF)